Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Prace przy ul. Białej i Równej

informacja

Zmiany w harmonogramach realizacji inwestycji.


Aby w najbliższym czasie nie narażać mieszkańców na niedogodności związane z przerwą w dostawie wody, zmieni się harmonogram prac związanych z przebudową wodociągów w ul. Białej i Równej. W tej chwili wykonawcy starają się minimalizować utrudnienia na terenie budowy. Termin zakończenia tych inwestycji ulegnie jednak zmianie, o czym będziemy informować. Niezbędnym etapem ich skutecznej realizacji jest tzw. wcinka do istniejącego wodociągu, czego konsekwencją są przerwy w dostawie wody.