Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Gdański Szlak Wodociągowy

cave

WODNE ŹRÓDŁA GDAŃSKA

wodne na www konkurs

UWAGA! konkurs edukacyjny

konkurs_III_napis

Aktualności

Monitoring wód podziemnych otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

c.name

Ponad 7 milionów złotych dofinansowania uzyskał kolejny etap Monitoringu wód podziemnych – wieloletni program, którego celem jest ochrona zasobów wód podziemnych dla przyszłych pokoleń. Całkowity koszt przedsięwzięcia to niemal 9 mln 900 tysięcy złotych. Zakres czwartego etapu przedsięwzięcia obejmuje budowę około 100 nowych piezometrów (otworów do poboru próbek wód podziemnych) w gminie Gdańsk oraz Pruszcz Gdański, trzyletni okres badawczy realizowany we wszystkich gminach będących partnerami przedsięwzięcia. Efektem będą: wiedza o jakości i ilości zasobów, ewentualnej koncentracji i stopniu zagrożenia zanieczyszczeniami oraz rekomendacje, których wdrożenie pozwoli na realną ochronę zasobów.


ODTWARZAMY NAWIERZCHNIĘ W UL. CHLEBNICKIEJ

c.name

Trwa kolejna inwestycja mająca na celu poprawę funkcjonowania systemu odprowadzania ścieków w Gdańsku. Tym razem prowadzimy prace w rejonie Śródmieścia – w ul. Chlebnickiej i Piwnej.


Znamy już laureatów III edycji konkursu "Dlaczego sieci nie lubią śmieci?"

c.name

Wczoraj (7 listopada) jury powołane do oceny prac uczestników III edycji konkursu edukacyjnego "Dlaczego sieci nie lubią śmieci?" w składzie: - Monika Piotrowska - Szypryt - pracownik GIWK, specjalista z dziedziny ochrony środowiska - Tomasz Galiński - redaktor Radia Gdańsk, specjalista z dziedziny dziennikarstwa - Marek Swinarski - pracownik GIWK, specjalista ds. technologii wody i ścieków zakończyło swoje obrady.


Przyłączenie do sieci

Dowiedz się jak przyłączyć się do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Gdański projekt wodno-ściekowy

Głównym celem Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II jest zapewnienie mieszkańcom Gdańska wysokiej jakości wody pitnej oraz ekologicznego systemu odprowadzania ścieków. Dla osiągnięcia tego celu realizujemy 14 inwestycji w 16 dzielnicach Gdańska. Beneficjenci projektu: CZŁOWIEK, INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko