Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

W KAŻDĄ SOBOTĘ O 21:45

carillonCYKL5

Zbiornik Wody Kazimierz

zbiornik_wody_kazimierz_zdjecie_7.jpg

III BIEG DO ŹRÓDEŁ

NA+GIWK.jpg

Przyłączenie do sieci

Dowiedz się jak przyłączyć się do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Gdański projekt wodno-ściekowy

Głównym celem Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II jest zapewnienie mieszkańcom Gdańska wysokiej jakości wody pitnej oraz ekologicznego systemu odprowadzania ścieków. Dla osiągnięcia tego celu realizujemy 14 inwestycji w 16 dzielnicach Gdańska. Beneficjenci projektu: CZŁOWIEK, INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Funduszu Spójności w ramach
Programu Infrastruktura i Środowisko