Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Spotkaliśmy się ze studentami Politechniki Gdańskiej

oczyszczalnia1

Studenci Wydziału Energetyki Politechniki Gdańskiej o specjalizacji proekologiczne technologie energetyczne zwiedzili nowe instalacje na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Spotkaliśmy się na budowie Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów Ściekowych oraz wewnątrz Instalacji Odzysku Energii z Biogazu.


c.name
c.name
c.name