Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Maćkowy

gpwsII

Podpisaliśmy umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Maćkowy.


Prace w ulicy Przemian oraz Niepołomickiej będzie realizować firma GAZOPOL LTD Sp. z o.o. Koszt inwestycji to 1.087.646,36 PLN brutto.
Prace będą realizowane w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.