Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

O odnawialnych źródłach energii podczas Pomorskich Dni Energii.

PDEfirst

Na terenie Międzynarodowych Targów Gdańskich w dniach 25 - 26 października 2012 r. odbyły się Pomorskie Dni Energii połączone z Targami Technicon Innowacje. W przedsięwzięciu wzięło udział wiele firm i instytucji, które chciały zaprezentować swoje osiągniecia oraz nowoczesne, innowacyjne rozwiązania technologiczne w dziedzinie odnawialnych źródeł energii.


W ramach targów odbywały się również zajęcia i pokazy edukacyjne dla dzieci i młodzieży, prowadzone były seminaria, panele dyskusyjne i kawiarenki energetyczne, podczas których poruszane były wzbudzające kontrowersję oraz nurtujące opinię publiczną tematy m.in. dotyczące gazu łupkowego i energetyki jądrowej.

Chociaż była to już kolejna odsłona akcji, Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna przyłączyła się do niej po raz pierwszy. Celem udziału naszej Spółki w targach była przed wszystkim prezentacja nowej instalacji do odzysku energii elektrycznej i cieplnej z biogazu (CHP), która powstała na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód oraz promocja działań, w tym edukacyjnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Oprócz ulotek i multimedialnych prezentacji tematycznych, prezentowaliśmy również działalność naszej Spółki, głównie tą realizowaną w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap II. Uwagę stoiska przyciągały przygotowane materiały, nasza nieodłączna maskotka Rurek oraz mini "instalacje" energetyczne oparte na ogniwach galwanicznych, w których elektrolitem był sok zawarty w ziemniaku lub jabłku oraz działający na tej samej zasadzie kalkulator "na wodę".

Zapraszamy do obejrzenia relacji fotograficznej.

c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name
c.name