Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

II edycja konkursu "Dlaczego sieci nie lubią śmieci?"

sieci_II_ed.

Zapraszamy uczniów V i VI klas gdańskich szkół podstawowych do udziału w II edycji ekologicznego konkursu edukacyjnego pn. „Dlaczego sieci nie lubią śmieci?”. Konkurs jest organizowany w celu podkreślenia idei międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska „Sprzątanie Świata”. Celem konkursu jest podniesienie świadomości młodzieży szkolnej na temat, jakie konsekwencje może mieć pozostawianie śmieci w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych bądź ich wyrzucanie do kanalizacji.


Zadaniem uczestników konkursu jest zaprojektowanie okładki zeszytu do zajęć z przyrody. Rysunek na okładce powinien nawiązywać do tematyki konkursu i poruszanych w ramach tego konkursu zagadnień: ochrona ujęć wody oraz instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych przed zanieczyszczeniami.

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy indywidualnie, wg wytycznych Organizatora i złożenie jej wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym (do pobrania) w siedzibie Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. (Gdańsk, ul. Kartuska 201). Prace należy składać w terminie do 1 listopada 2015 r. Konkursowe zasady zostały opisane w Regulaminie Konkursu (do pobrania). Pomocnym w przygotowaniu pracy może być opracowany materiał merytoryczny oraz tomik z wierszowankami, który powstał w wyniku poprzedniej, literackiej edycji konkursu (do pobrania).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 listopada 2015 r. Dla autorów najlepszych prac, Organizator przewidział atrakcyjne nagrody.

Informacji ws. konkursu udziela Pani Monika Piotrowska - Szypryt tel. 601 97 97 88, e-mail: mszypryt@giwk.pl).

PLAKAT KONKURSOWY

Formularz Zgłoszeniowy - plik: pdf
Materiał merytoryczny - plik: pdf
Regulamin Konkursu - plik: pdf
Tomik z wierszowankami - plik: pdf