Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Wymiana sieci wodociągowej w ulicy Łukasiewicza

budowa1

W listopadzie rozpoczęły się prace, których celem jes wymiana sieci wodociągowej w ulicy Łukasiewicza. Wymiana stała się konieczna z uwagi na wiek sieci i jej zły stan techniczny.


Prace prowadzone będą metodą bezwykopową i w związku z tym nie powinny generować uciążliwości dla mieszkańców ulicy. Zakończenie inwestycji planowane jest w styczniu 2018 r. Wykonawcą prac jest firma Wod-Kan Sp.J. Marian Domski, Ryszard Mich, Krzysztof Szałkowski z Sopotu. Koszt inwestycji zostanie pokryty ze środków własnych GIWK i wynosi 128 863,60 PLN.