Aktualności

Nowa sieć wodociągowa i kanalizacyjna w ulicy Pomorskiej

Stworzono: 2017-12-30,
Ostatatnia aktualizacja: 2017-12-30 23:35:04
budowa1

19 grudnia 2017 r. rozpoczęły się prace, których zakres zakłąda wymianę sieci wodociągowej i renowację sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pomorskiej na odcinku od ul. Pelplińskiej do ul. Chłopskiej.


Długość przebudowywanych sieci to ok. 1 km. Prace prowadzone będą zarówno metodą bezwykopową, jak i w wykopie otwartym (dot. głównie sieci wodociągowej). W związku z tym planowane jest wprowadzenie zmian organizacji ruchu, w tym częściowe jego ograniczenia.

Zakończenie inwestycji przewidywane jest w czerwcu 2018 r. Wykonawcą prac jest Przedsięiorstwo Wielobranżowe "WOD-KAN-GRZENKOWICZ" z Kartuz. Koszt inwestycji zostanie pokryty ze środków własnych GIWK i wynosi 2 077 000,00 PLN.