Jak przyłączyć się do sieci

KROK 2

Stworzono: 2011-05-06,
Ostatatnia aktualizacja: 2019-05-23 11:32:50

UMOWA NA PRZEJĘCIE SIECI


Złóż wniosek o przygotowanie umowy na przejęcie sieci (uchwały nr 7/04/2010 oraz nr 11/07/2010), a do wniosku załącz:

  • Mapę zasadniczą terenu do celów informacyjnych w skali 1:500 lub 1: 1000. lub wyrys z rejestru gruntów. Zaznacz swoją nieruchomość. Kontakt w sprawie pozyskania mapy/wyrysu: Wydział Geodezji Urząd Miejski w Gdańskuprzejdź na stronę internetową.
  • Warunki techniczne
  • KRS lub wpis do ewidencji gospodarczej (w przypadku gdy wniosek składa osoba prowadząca działalność gospodarczą

Złóż wniosek osobiście w  Biurze Obsługi GIWKprzejdź na stronę internetową lub prześlij pocztą. Dla klientów nie posiadających tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, wydajemy informację techniczną na temat możliwości podłączenia do sieci. Umowa Przejęcia Sieci zostanie przygotowana w terminie 30 dni roboczych od daty złożenia kompletnego wniosku.

Konsultacje w sprawie przygotowania umowy na przejęcie sieci
GIWK Sp. z o.o., Dział Obsługi Inwestorówprzejdź na stronę internetową

Umowę odbierz w Biurze Obsługi GIWKprzejdź na stronę internetową
Pamiętaj! Podpisując umowę na przejęcie sieci zobowiązujesz się do
ustanowienia służebności przesyłu.

Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. 3 maja 9, 80-802 Gdańsk

  • 58 32 36 780

Biuro Obsługi GIWK Sp. z o.o., ul. Kartuska 201, p. 01

  • 58 32 66 700
  • 58 32 19 794

Dział Obsługi Inwestorów GIWK sp. z o.o., ul. Kartuska 201

 
wniosek UPS - plik: pdf