Aktualności

Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Chałubińskiego w Gdańsku.

Stworzono: 2018-08-01,
Ostatatnia aktualizacja: 2018-08-01 10:47:41
budowa1

W lipcu 2018 r. rozpoczęto prace nad realizacją inwestycji na ul. Chałubińskiego w Gdańsku, obejmujące budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej. Ma ona na celu przywrócenie sprawności kanału sanitarnego, zmniejszenie ryzyka powstawania zatorów, wyeliminowanie ryzyka inflitracji wód gruntowych do kanału oraz wyeliminowane eksfiltracji ścieków do gruntu.


Zakres inwestycji obejmuję przebudowę kanalizacji sanitarnej metodą wykopową i bezwykopową oraz budowę nowej trasy kanalizacji sanitarnej. '

W celu zmniejszenia utrudnień w ruchu pojazdów i pieszych na ul. Chałubińskiego, inwestor zdecydował się przeprowadzić większość robót metodą bezwykopową. Pomimo tego mogą wystąpić utrudnienia przy dojeździe do bloków Chałubińskiego 8, 10, 12.

Wykonawcą robót jest "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Maciej Szulc" z siedzibą w Starej Kiszewie. Koszt inwestycji to 939.365,30 PLN netto, finansowane ze środków własnych GIWK.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji wypada w listopadzie 2018 r.