Aktualności

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Olimpijskiej i Łyżwiarskiej.

Stworzono: 2018-08-01,
Ostatatnia aktualizacja: 2019-11-02 15:18:55
budowa1

15 maja 2018r. podpisano umowę z Wykonawcą dot. przeprowadzenia prac budowlanych w rejonie ulic Olimpijskiej i Łyżwiarskiej, mających na celu podłączenie do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej 74 mieszkańców i umożliwienie likwidacji zbiorników bezodpływowych.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


Inwestycja obejmuje ulice: Olimpijska, Łyżwiarska, Saneczkarska i Łucznicza. W tym rejonie przewidywane są utrudnienia drogowe związane z konieczną w celu budowy zmianą organizacji ruchu. Zakres robót obejmuje instalację kanalizacji sanitarnej, odtworzenie nawierzchni gruntowych oraz odbudowę elementów środowiska.

Wykonawcą robót jest firma "ARTOM Sp. z.o.o" z siedzibą na ul. Prokowskiej w Kartuzach. Koszty wynoszą 1.037.000,00 PLN netto.

Przewidywany termin zakończenia prac - marzec 2019 r.

Inwestycja jest realizowana w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III, dofinansowanego ze środków POiŚ Unii Europejskiej.

Całkowita wartość Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III to 137, 6 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków POiŚ wynosi 68 mln.