Aktualności

Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Starogardzkiej w Gdańsku.

Stworzono: 2018-08-01,
Ostatatnia aktualizacja: 2018-08-01 10:36:22
budowa1

W celu zapewnienia stałości i jakości dostaw wody dla mieszkańców w rejonie ul. Starogardzkiej w lipcu 2018 r. rozpoczęto inwestycję mającą na celu budowę przewodu wodociągowego wdłuż ulicy Starogardzkiej oraz renowację kanalizacji sanitarnej.


Długość nowego przewodu wodociągowego to około 650m, a długość kanalizacji sanitarnej po renowacji wynosić będzie 450m w kierunku północno-zachodnim. 

Wykonawcą robót jest "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FASTRAT Maciej Szulc" z siedzibą w Starej Kiszewie. Koszt inwestycji to 699.425,00 PLN netto, finansowane ze środków własnych GIWK.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2018 r.