Aktualności

Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Turystycznej w Gdańsku.

Stworzono: 2018-08-01,
Ostatatnia aktualizacja: 2018-08-01 11:24:10
budowa1

W grudniu 2017 r. rozpoczęto inwestycję mającą na celu przebudowę przewodu wodociagowego wzdłuż ulicy Turystycznej. Inwestycja zakończyła się na przełomie lutego i marca 2018 r.


Długość przebudowywanego przewodu wynosi około 530m.

Wykonawcą robót było "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FASTRAT Maciej Szulc" z siedzibą w Starej Kiszewie.

Koszty wyniosły 319.000,00 PLN netto, finansowane ze środków własnych GIWK.