Aktualności

Zakończono wymianę sieci wodociągowej w ul. Łukasiewicza

Stworzono: 2018-08-07,
Ostatatnia aktualizacja: 2018-08-14 09:08:32
budowa1

W listopadzie 2017 r. rozpoczęły się prace, których celem była wymiana sieci wodociągowej w ulicy Łukasiewicza. Wymiana była konieczna ze względu na wiek sieci i jej zły stan techniczny.


Prace zakończyły się w 12.01.2018 r.  Dokonano wymiany wodociągu metodą bezwykopową, instalacji hydrantów podziemnych oraz przepięcia przyłącza wodociągowego. Wykonawcą robót była firma Wod-Kan Sp. J. Marian Domski, Ryszard Mich, Krzysztof Szałkowski z Sopotu. Koszt inwestycji wynosił 128 863, 60 PLN i został pokryty w całości ze środków własnych GIWK.