Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Budowa wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI

budowa1

Dnia 17.04.2018 r. rozpoczęła się inwestycja mająca na celu wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej , wzdłuż nowo budowanej ul. Andruszkiewicza ,  na potrzeby obsługi terenów PCI.


Inwestycja ta realizowana jest we współpracy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, w ramach zadania: „Rozbudowa i modernizacja sieci drogowej i kolejowej w porcie zewnętrznym w Gdańsku”. 

Inwestycja jest planowane do realizacji w ramach Gdańskiego Projektu Wodno-ściekowego etap IV współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, okres programowania 2014 -2020.

Koszt inwestycji to 3 715 600,87 netto.

Przewidywany termin ukończenia to 07.12.2018 r.