Aktualności

Roboty przy ul. Jana z Kolna

Stworzono: 2019-11-25,
Ostatatnia aktualizacja: 2019-11-25 14:29:58
z12200023Q%2CRoboty-drogowe.jpg

Rozpoczynają się się przygotowania do przebudowy dwóch komór kolektora sanitarnego.


Na wysokości ul. Jana z Kolna 28, w pasie zieleni tuż przy Żółtym Wiadukcie rozpoczynają się przygotowania do przebudowy dwóch komór znajdującego się tam kolektora sanitarnego. Mogą się one niestety wiązać się z uciążliwościami hałasowymi – zwłaszcza w  pierwszej fazie prac. Zakończenie prac planowane jest w marcu 2020 r.