Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Nowa kanalizacja sanitarna w dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe

kanalizacja

Dobra wiadomość dla mieszkańców ulic –  Łyżwiarskiej, Łuczniczej, Olimpijskiej, Saneczkarskiej i Podleckiego. Wraz z początkiem roku będą mogli podłączyć swoje nieruchomości do nowej kanalizacji sanitarnej. 


Nowy odcinek sieci pozwoli na odprowadzenie ścieków z około 60 kolejnych nieruchomości. Inwestycja zakończyła się jesienią tego roku. Sieć została właśnie oddana do użytku i mieszkańcy mogą już podłączać do niej swoje nieruchomości.

Dotacja na likwidację bezodpływowych zbiorników (szamb) wynosi 3 000 zł, a na likwidację przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 4 000 zł. Dodatkowo, można uzyskać także środki w wysokości 3 000 zł w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków (gdy wymagane jest zastosowanie pompy). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na www.gdansk.pl/ekodotacje.

 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach – Łyżwiarska, Łucznicza, Olimpijska, Saneczkarska i Podleckiego rozpoczęła się w czerwcu 2018 roku. Zakres prac obejmował budowę sieci kanalizacji sanitarnej DN200 o długości 1170 m, 60 szt. przyłączy kanalizacyjnych DN 160 oraz odtworzenie nawierzchni po robotach sanitarnych.

Koszt budowy nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej to 2 146 350,00 zł brutto. Zadanie inwestycyjne jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Inwestycja została zrealizowana w ramach "Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III".Główne zadania projektu to poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego oraz czystości wód i gleby, ochrona zdrowia ludzkiego oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Gdańska do wymagań prawnych Polski i Unii Europejskiej. W 2020 roku w ramach projektu planowana jest między innymi renowacja kluczowych dla Gdańska kolektorów sanitarnych w ul. Jaśkowa Dolina, w rejonie ulicy Cementowej oraz kolektora sanitarnego Wrzeszcz Ołowianka na odcinku od Placu Zebrań Ludowych do ul. Do Studzienki.


Wartość całego projektu to 137,6 mln zł, dofinansowanie wynosi 68 mln zł.