Aktualności

Zakończenie inwestycji przy ul. Nowy Świat

Stworzono: 2020-02-04,
Ostatatnia aktualizacja: 2020-02-04 14:50:58
informacja

Mieszkańcy ulicy Nowy Świat na odcinku od posesji 11 b do 19, mogą już podłączać swoje nieruchomości do nowego odcinka kanalizacji sanitarnej.


Zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej na tym odcinku.

Nowy odcinek sieci pozwoli na likwidację kolejnych zbiorników bezodpływowych. Kanalizacja sanitarna jest najbezpieczniejszym dla środowiska sposobem odprowadzania ścieków. Mieszkańcy mogą skorzystać z dotacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku na likwidację szamb lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacja na likwidację bezodpływowych zbiorników (szamb) wynosi 3 000 zł, na likwidację przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi 4 000 zł. Dodatkowo, można uzyskać także środki w wysokości 3 000 zł w przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzania ścieków (gdy wymagane jest zastosowanie pompy). Więcej informacji na ten temat można znaleźć na www.gdansk.pl/ekodotacje.

Aby skutecznie przyłączyć swoją nieruchomość do nowej sieci należy zgłosić się do eksploatatora, czyli Spółki Saur Neptun Gdańsk.

Koszt budowy nowej kanalizacji sanitarnej wyniósł 612 541,80 zł netto i został pokryty ze środków GIWK.