Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

CSR

Strategia Odpowiedzialnego Biznesu GIWK

W 2010 r. nasze działania związane z dialogiem ze społecznością lokalną podczas realizacji inwestycji wodnych i ściekowych w Gdańsku zyskały uznanie i zostały zaprezentowane w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu, publikowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Polsce.

W 2011 roku Zarząd GIWK podjął decyzję o przygotowaniu strategii odpowiedzialnego biznesu, która została przyjęta w 2012 roku.

Od początku działalności GIWK jest bardzo silnie związany z Gdańskiem i jego mieszkańcami. Podejmowaliśmy wiele inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych. Nowa Strategia Odpowiedzialnego Biznesu rozszerza nieco krąg naszej aktywności. Chcemy współuczestniczyć w integracji Gdańska i sąsiadujących gmin połączonych wspólnym systemem wodociągowym i kanalizacyjnym, którego historia sięga dwieście lat.

 

Cele Strategii Odpowiedzialnego Biznesu wynikają wprost z realizowanej misji Woda dla pokoleń. Coraz bliżej źródeł:

  • GIWK atrakcyjnym pracodawcą na lokalnym rynku pracy.

W realizacji tego celu koncentrujemy się na zapewnieniu pracownikom przyjaznego i bezpiecznego miejsca pracy, które daje możliwość rozwoju zawodowego. Chcemy, aby praca w GIWK była rozwijająca i pełna wyzwań.

  • GIWK firmą ekologiczną.

Od lat sprzyjamy harmonijnemu wykorzystaniu środowiska naturalnego, w którym woda odgrywa kluczową rolę. Troszczymy się o zasoby wodne i ujęcia wody, które są źródłem zaopatrzenia mieszkańców Gdańska w wodę pitną. Celem realizowanych przez nas inwestycji jest minimalizowanie niekorzystnego wpływu na środowisko gospodarki ściekowej. Od 2011 roku produkujemy tzw. „zieloną energię” na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Uzupełnieniem działań ekologicznych są projekty z zakresu edukacji ekologicznej. Chcemy także wspierać środowisko lokalne w realizacji działań na rzecz zrównoważonego środowiska naturalnego.

  • GIWK firmą otwartą na dialog.

Prowadzimy dialog z mieszkańcami na temat naszej działalności – planowanych i realizowanych inwestycji, informacji na temat procedur obsługi klienta, zbieramy opinie i uwagi na temat funkcjonowania Spółki. Kluczowa w naszej codziennej pracy jest owocna współpraca z instytucjami, partnerami projektowymi i organizacjami pozarządowymi. Chcemy, aby opierała się ona na wspólnym zrozumieniu. Dlatego inicjujemy wspólne działania.