Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Ciekawostki

Czy wiesz że?

  • 1/3 ludności świata mieszka na terenach objętych deficytem wody.
  • 11% populacji nie ma zapewnionego dostępu do czystej wody pitnej.
  • Ponad 2,2mln ludzi na świecie umiera co roku na choroby związane z piciem zanieczyszczonej wody.
  • W ciągu najbliższych 20 lat średnia ilość wody przypadająca na 1 mieszkańca Ziemi zmniejszy się o 1/3.
  • Kąpiąc się człowiek może zużywać nawet około 100 litrów wody
  • 2,5% wód na Ziemi to wody słodkie, i mniej niż 1% (ok. 0,77%) to woda zdatna do picia i jednocześnie dostępna (pozostała ilość uwięziona jest w lodowcach i śniegach).
  • Zostawiając odkręconą wodę przy myciu zębów wpuszczamy do kanalizacji około 12-14 litrów wody. Ilość ta może wzrastać, jeśli woda leci silnym strumieniem.
  • 59% zasobów słodkiej wody wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej.
  • Woda jest 770 razy bardziej gęsta niż powietrze

rurek

Sposoby Oszczędzania Wody

Woda gasi pragnienie, w wodzie można nurkować,
więc mocno się postaraj, by jej walory zachować!

Zapamiętaj sposoby oszczędzania wody, sam zastosuj i zwróć uwagę innym domownikom!