Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Multimedia

Prezentacje edukacyjne

Prezentacja edukacyjna Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. Jej bohater Mieczysław Rurek poznaje kolejne etapy systemu wodociągowego oraz inwestycje Gdańskiego projektu wodno-ściekowego.

Promowanie odnawialnych źródeł energii w Gdańsku