Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Elektrociepłownia CHP

Na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód została zbudowana i uruchomiona Elektrociepłownia Biogazowa. Dzięki tej inwwestycji także nasz region włączył się do realizacji zobowiązań dotyczących zmniejszenia zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych i obniżenia emisji gazów cieplarnianych. Budowa została zrealizowana w ramach projektu "Energetyczne wykorzystanie biogazu na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód" współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013. Właścicielem i operatorem instalacji jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Etapy realizacji projektu:

  • 30.03.2010 r. - złożenie wniosku o dofinansowanie,
  • 31.05.2010 r. - rozpoczęcie robót,
  • 16.08.2010 r. - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu ze środków RPO,
  • 2011 r. - zakończenie budowy,
  • 2012 r. - faza prób i rozruchu,
  • 15.05.2012 r. - Elektrociepłownia Biogazowa została przejęta do eksploatacji przez Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną,
  • 20.06.2012 r. -  pozyskanie koncesji na produkcję energii.