Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Korzyści

Dotychczas, w celu ograniczenia bezpośredniej emisji biogazu do atmosfery, na terenie Oczyszczalni Wschód, spalany był on w pochodni (powstający w ten sposób dwutlenek węgla uznany jest za mniej szkodliwy). Przy obecnym rozwiązaniu, emisja gazów cieplarnianych została całkowicie wyeliminowana, gdyż biogaz zużywany jest w całości do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w nowo wybudowanej instalacji.

Zdolność produkcyjna Elektrociepłowni Biogazowej to 2,864 MW. To energia, która mogłaby zasilić około 1500 przeciętnych gospodarstw zamieszkiwanych przez czteroosobowe rodziny, jednak docelowo będzie wykorzystywana do zasilenia instalacji termicznego przekształcania osadów ściekowych wybudowanej w Oczyszczalni Wschód, a tylko nadwyżka będzie sprzedawana do sieci elektroenergetycznej. Z kolei wytworzona energia cieplna wykorzystywana jest na potrzeby technologiczne i bytowe Oczyszczalni.

zarowka