Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Monitoring wód podziemnych

OCENA STANU DYNAMIKI I JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH NA TERENIE GDAŃSKA I SOPOTU

 

Głównym celem monitoringu wód podziemnych jest zgromadzenie wiedzy niezbędnej do ochrony zasobów wód podziemnych i zapewnienia stałych zasobów wód dla obecnych i przyszłych pokoleń mieszkańców Gdańska i Sopotu.