Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Gdański Szlak Wodociągowy

 Urząd Marszałkowski

W 2018 roku Gdańsk zyskał nową atrakcję turystyczną i przyrodniczą. Dla zwiedzających udostępniono dwa zabytkowe zbiorniki wody, które od wielu lat były obiektami nieczynnymi – Zbiornik Wody Stara Orunia z 1869 r. o kubaturze 6965 m³ oraz Zbiornik Wody Stary Sobieski z 1911 roku o kubaturze 8238 m³.

W zbiorniku oruńskim znajduje się jedno z największych i najbardziej wartościowych przyrodniczo siedlisk nietoperzy w Polsce północnej. Występuje tu niemal pełen przekrój gatunkowy tych zwierząt, w tym nocek duży – największy polski nietoperz. Zwiedzanie wnętrza zbiornika jest możliwe poza okresem hibernacji nietoperzy.

Z kolei w Zbiorniku Wody Stary Sobieski z 1911 roku przygotowana została całoroczna wystawa związana "woda dla pokoleń - historia gdańskich wodociągów" oraz artystyczne instalacje "limity" i "żywa woda".

Trzecim elementem szlaku jest Zbiornik Wody Kazimierz na Wyspie Sobieszewskiej oddany do użytkowania we wrześniu 2015 roku. Na tym obiekcie, co roku w okresie od maja do września odbywają się zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem dwóch interaktywnych wystaw. Jednej poświęconej funkkcji technicznej zbiornika i jego znaczeniu w sieci wodociągowej, drugiej - prezentującej historię powstania Wyspy Sobieszewskiej i jej walory przyrodnicze. Dodatkową atrakcją zbiornika jest możliwość podziwiania panoramy Zatoki Gdańskiej, Żuław Gdańskich i samej Wyspy z tarasu widokowego wyniesionego ok. 10 m ponad wysokość najwyższych drzew.

Każdy z trzech obiektów jest jednocześnie punktem widokowym z zaskakującym widokiem na Gdańsk. W Zbiorniku Kazimierz jest nim wspomniany taras widokowy, a w Zbiorniku Wody Stara Orunia i Stary Sobieski mamy punkty widokowe odpowiednio Jerzy na cześć Jerzego Sampa i Antoni, na cześć Antoniego Kozłowskiego.

W ramach projektu zostały również zagospodarowane ścieżki spacerowe i tereny wokół zbiorników. Przy Sobieskim uporządkowano także dawny cmentarz urnowy, który oddtąd zwany jest Parkiem Nostalgicznym.

Gdański Szlak Wodociągowy to projekt, który łączy ze sobą różne elementy związane z ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gdańska – jednocześnie pozwala chronić siedlisko nietoperzy oraz piękne obiekty wodociągowe, będące dowodem innowacyjności gdańskiej myśli technicznej i przykładem znakomitej architektury przemysłowej.

Gdański Szlak Wodociągowy dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. Całkowite koszty projektu to 8 738 279,80 zł, koszty kwalifikowalne to 4 700 520,00 zł. Przyznane dofinansowanie to 70% kosztów kwalifikowanych, czyli 3 290 364,00 zł.