Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Ochrona nietoperzy

 Nietoperze to jedyne ssaki posiadające zdolność do aktywnego lotu. Są zwierzętami nocnymi: w dzień odpoczywają w swoich kryjówkach, a z nastaniem zmroku wylatują na polowanie. Późnym latem  opuszczają swoje letnie schronienia np.: strychy, dziuple i przenoszą się do zimowisk, gdzie zapadają w sen zimowy, zwany hibernacją.  Jednym z takich miejsce jest Zbiornik Wody Stara Orunia. 

 

Wszystkie nietoperze żyjące w Polsce są objęte ochroną gatunkową!

 

Nietoperze zimujące w zbiorniku są nadzorowane i liczone przez Akademickie Koło Chiropterologiczne PTOP „Salamandra” związane z Uniwersytetem Gdańskim. Liczenia zostały zapoczątkowane w 2010 roku po zgłoszeniu obecności ssaków przez pracowników SAUR Neptun. Proces liczenia wszystkich nietoperzy rozpoczyna się w pierwszej połowie lutego. Ma to na celu wieloletnią obserwacje trendów występowania nietoperzy w różnego typu obiektach. W Zbiorniku Wody Stara Orunia stwierdzono występowanie 5 gatunków: nocka Nettera, nocka rudego, gacka brunatnego, nocka dużego a także nocka łydkowłosego, który jest największym gatunkiem nietoperzy występujących w Polsce.

 

 

W Polsce chroni się nietoperze m.in. przez:
• Zabezpieczenie przed penetracją miejsc bytowania nietoperzy
• Rozwieszanie specjalnych skrzynek dla nietoperzy
• Przeprowadzanie remontów budynków zamieszkiwanych przez nietoperze, poza okresem ich bytowania
• Obejmowanie ochroną prawną najcenniejszych zimowisk
• Prowadzenie badań naukowych nad liczebnością i występowaniem nietoperzy
• Działania edukacyjne

Czy wiesz, że …?
Nietoperze nie męczą się wisząc w dół?
Specjalna budowa stóp umożliwia tym zwierzętom długie przebywanie w tej pozycji bez żadnego wysiłku.