Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Zbiornik Wody Stara Orunia

orunia_poziom_strona_v2.jpg

Zbiornik Wody Stara Orunia

Zbiornik Wody Stara Orunia pochodzi z 1869 roku i znajduje się na wzgórzu, w pobliżu parku Oruńskiego (dojście od ul. Nowiny). Budowla choć leży głęboko pod ziemią pełniła rolę wieży ciśnień, zaopatrując mieszkańców Gdańska w wodę pitną, z jedynego wówczas ujęcia wody w Pręgowie.

Z uwagi na zbliżający się okres hibernacji nietoperzy, w tym roku obiekt jest udostępniony wyłącznie w sierpniu (od 11 do 31 sierpnia). Od przyszłego roku zbiornik będzie można zwiedzać od maja do końca sierpnia, jednak data otwarcia będzie uzależniona od terminu opuszczenia obiektu przez nietoperze.

Urząd Marszałkowski

Ze względu na niską temperaturę panującą w zbiorniku, która wynosi ok. 10°C oraz wilgotność należy zabrać okrycie wierzchnie. Wzdłuż zbiornika zainstalowane są specjalne pomosty, po których poruszają się osoby zwiedzające, dlatego wskazane jest wygodne obuwie.

Zbiornik Wody Stara Orunia – podstawowe dane:

Obecny właściciel: GIWK Sp. z o.o.

Rok budowy: 1869

Eksploatacja: od 1869 r. do końca lat 70.

Funkcja: z uwagi na umieszczenie na wzgórzu zbiornik pełnił funkcję wieży ciśnień, umożliwiając zaopatrzenie mieszkańców Gdańska w wodę pitną z drenażowego ujęcia wody
w Pręgowie.

Pojemność: zbiornik gromadził ok. 4500 m3 wody.

Architektura: 11 naw spoczywających na łukach 8 arkad; obiekt na planie kwadratu o boku 40 m; wysokość ponad 5 m.

Obecna rola: udostępniony do zwiedzania zabytek myśli technicznej i siedziba jednego
z największych w województwie pomorskim siedlisk nietoperzy.

Warto wiedzieć: podczas prac remontowych w zbiorniku odkryto tzw. kapsułę czasu, wmurowaną w ceglaną konstrukcję budowli; przesyłka ma charakter listu/dokumentu
w butelce pozostawionego najprawdopodobniej przez budowniczych obiektu; poza widoczną datą 1869 r., pozostałej treści listu nie udało się odczytać.

Zbiornik Wody Stara Orunia stanowi jeden z obiektów Gdańskiego Szlaku Wodociągowego, którego realizacja została dofinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Całkowite koszty projektu to 8 738 279,80 zł, koszty kwalifikowalne to 4 690 520,00 zł. Przyznane dofinansowanie to 70% kosztów kwalifikowanych, czyli 3 283 364,00 zł.