Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Oczyszczalnia

oczyszczalnia

Oczyszczalnia

Oczyszczalnia ścieków Gdańsk - Wschód zlokalizowana jest w Gdańsku przy ul. Benzynowej 26 w pobliżu rafinerii Grupy Lotos. Dojazd do oczyszczalni możliwy jest droga E77-ulica Elbląska. Oczyszczalnia graniczy od południa z terenem zieleni krajobrazowo-ekologicznej- rzeka Rozwójka , od zachodu z terenem zabudowy przemysłowo-usługowej a od wschodu z terenem rafinerii . Teren oczyszczalni zajmuje powierzchnię 73,6 ha

Oczyszczalnia funkcjonuje od 1976 roku. W latach 1996-1999 obiekt poddano rozbudowie o część biologiczną i od tego czasu pracuje jako mechaniczna biologiczna oczyszczalnia o przepustowości projektowej 180 000m3/d. Aktualnie do oczyszczalni dopływa około 96000 m3/d ścieków w tym 6,3 % całkowitego dopływu stanowią ścieki z zakładów przemysłu spożywczego, stoczniowego i chemicznego. W grudniu 2008r. oczyszczalnia Wschód przejęła ścieki z wyłączonej z eksploatacji oczyszczalni Zaspa. Z uwagi na konieczność dostosowania parametrów oczyszczania ścieków do zaostrzonych wymogów usuwania azotu ogólnego wystąpiła konieczność modernizacji oczyszczalni i weryfikacji założeń projektowych. Modernizacja trwała od roku 2009 a zakończono ją w roku 2012. Po modernizacji przepustowość oczyszczalni wynosi 120 000 m3/d.

Ścieki do oczyszczalni Wschód dopływają z gmin sąsiednich Kolbudy, Żukowo, Sopot, Pruszcz Gdański Gmina i Miasto. Odbiór ścieków na terenie miasta odbywa się systemem kanalizacji rozdzielczej , pracującej w układzie grawitacyjno pompowym . Na terenie oczyszczalni znajduje się również punkt zlewny ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym.

Odprowadzenie oczyszczonych ścieków odbywa się za pomocą rurociągu tłocznego 2,5 km w głąb Zatoki Gdańskie poprzez przepompownię ścieków Bogatka.