Straszyn

Ujęcie wody "STRASZYN"  znajduje się na terenie Gminy Kolbudy i rozpoczęło pracę 3.VII.1986r. Woda surowa pobierana jest ze zbiornika elektrowni wodnej w Straszynie, zlokalizowanego na rzece Raduni . Ujęcie to jest znaczącym źródłem zaopatrzenia Gdańska w wodę pitną - około 30% wody dostarczanej mieszkańcom pochodzi z tego ujęcia. Woda z ujęcia "Straszyn" dostarczana jest do dzielnic: Orunia, Ujeścisko, Chełm, Suchanino, Morena, Niedźwiednik, Siedlce, Łostowice, Jasień oraz do wsi Bielkowo, Kowale, Jankowo położonych w gm. Kolbudy.

 

 

Podstawowe elementy ciągu technologicznego ujęcia wody i stacji uzdatniania to:

  • Czerpnia. Znajduje się w odległości 120 m od brzegu jeziora, woda czerpana jest 2 rurociągami o średnicy 1400mm
  • Sita obrotowe, które usuwają zanieczyszczenia mechaniczne oraz zawiesinę mineralną i organiczną
  • Pompownia I stopnia
  • Komora ozonowania wstępnego
  • Komory koagulacji, flokuacji i osadniki do sedymentacji
  • Filtry żwirowe
  • Komora ozonowania pośredniego
  • Komora filtrów węglowych
  • 2 Zbiorniki magazynowo-ruchowe o obj. 6000m3 każdy
  • Pompownia II stopnia.

 

W celu ochrony ujęcia wody powierzchniowej z rzeki Raduni zostały wyznaczone strefy ochronne obejmujące swoim zasięgiem tereny w granicach admnistracyjnych gmin: Kolbudy, Pruszcz Gdański, Żukowo.