Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Aktualności GPWŚ III


Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVA
Data publikacji:2018-09-18

c.name

W dniu 19.04.2018 r. rozpoczęła się inwestycja mająca na celu połączenie południowej i północnej części Gdańska, budowę nowej linii tramwajowej, usprawnienie ruchu miejskiego oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Inwestycja realizowana jest w ramach ,,Strategicznego programu transportowego dzielnicy południe w mieście Gdańsku”.


Budowa toalety publicznej przy wejściach na plaże nr 46, 48, 50, 60, 63, 75, 78 od Jelitkowa do Brzeźna w Gdańsku.
Data publikacji:2018-09-18

c.name

W dniu 19.02.2018 r. rozpoczęto inwestycję mającą na celu budowę toalety publicznej przy wejściach nr 46, 48, 50, 63 na plaży w Brzeźnie wraz z odpowiednią instalacją wodociągowo-kanalizacyjną, służącą do odprowadzania ścieków z nowo wybudowanych toalet.


Przebudowa sieci wodociągowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogowej w ul. Poznańskiej w Gdańsku, na odcinku od ul. Gen. Bora-Komorowskiego do ul. Czerwony Dwór
Data publikacji:2018-09-13

c.name

Z dniem 17.09.2018 r. rozpoczyna się inwestycja mająca na celu unowocześnienie sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gen. Bora-Komorowskiego do ul. Czerwony Dwór. Inwestycja jest konieczna ze względu na wiek wodociągu oraz korozję przyłączy. * od ul. Gen. Bora-Komorowskiego do ul. Czerwony Dwór*


Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Olimpijskiej i Łyżwiarskiej.
Data publikacji:2018-08-01

c.name

15 maja 2018r. podpisano umowę z Wykonawcą dot. przeprowadzenia prac budowlanych w rejonie ulic Olimpijskiej i Łyżwiarskiej, mających na celu podłączenie do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej 74 mieszkańców i umożliwienie likwidacji zbiorników bezodpływowych. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.