Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Monitoring wód podziemnych

image018.jpg logotyp.jpg

REALIZACJA

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański”.

Przypominamy, że celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom Gdańska dostatecznej ilości dobrej jakościowo wody oraz ochrona zasobów wód podziemnych. Aby móc zrealizować postawione cele, konieczne jest wykonanie około 100 nowych punktów obserwacyjnych (piezometrów) wierconych w gruncie, służących do prowadzenia badań stanu i jakości wód podziemnych.

Dnia 09.04.2018 r. rozpoczęto prace wiertnicze dla Części 1 projektu obejmującej Rozbudowę systemu monitoringu wód podziemnych ujęć wody „Czarny Dwór” i „Zaspa” (zadanie I) oraz w rejonie byłej Fabryki Farb i Lakierów „Polifarb” w Gdańsku (zadanie III). Prace te będą  polegały na wykonaniu otworów geologicznych o głębokości od 11,0 m do 51,0 m w celu zabudowy piezometrów.

Orientacyjna lokalizacja prac:

mapa
 

Monitoring wód podziemnych to wieloletni projekt, którego celem jest ochrona zasobów wód podziemnych dla przyszłych pokoleń. Zakres czwartego etapu przedsięwzięcia pt. „Rozwój systemu monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański” – dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – obejmuje budowę około 100 nowych piezometrów (otworów do poboru próbek wód podziemnych) w gminie Gdańsk oraz Pruszcz Gdański oraz trzyletni okres badawczy realizowany we wszystkich gminach będących partnerami przedsięwzięcia. Efektem będą: wiedza o jakości i ilości zasobów wód podziemnych, ewentualnej koncentracji i stopniu zagrożenia zanieczyszczeniami oraz rekomendacje, których wdrożenie pozwoli na realną ochronę cennych zasobów.

Koncepcja kompleksowego monitoringu wód podziemnych powstała w 2009 roku. Od tego czasu zrealizowano już 3 etapy prac badawczych. W efekcie powstały 64 piezometry, zabezpieczono studnie najbardziej narażone na zanieczyszczenia oraz wprowadzono przepisy w prawie miejscowym, które chronią cenne zasoby wód podziemnych.

Projekt „Rozwój monitoringu wód podziemnych na obszarze Gdańska, Sopotu i gminy Pruszcz Gdański” uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Koszty projektu to 9.877.959,00 zł., dofinansowanie maksymalnie 7.236.900,00 zł. Partnerami przedsięwzięcia są Gmina Miasta Gdańsk, AQUA-Sopot Sp. z o.o. oraz Eksploatator Sp. z o.o. Projekt zakończy się w 2020 roku.

lokalizacja planowanych prac obszar plac