Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Aktualności


Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z budową toalet na terenie Gdańskiego ZOO.

c.name

W dniu 21.12.2018 r. planowane jest rozpoczęcie inwestycji mającej na celu budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową toalet na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Inwestycja ta jest potrzebna, ponieważ obecnie jest za mało toalet na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego w stosunku do ilości zwiedzających. Większość istniejących toalet wymaga remontu.


Przebudowa kolektorów sanitarnych w ulicach Marynarki Polskiej, Wiesława, Gnilnej, Angielskiej Grobli i Aksamitnej.

c.name

W dniu 15.11.2018 r. zakończyła się inwestycja mająca na celu przebudowę istniejących kolektorów sanitarnych w celu poprawy ich stanu technicznego w tym szczelności oraz całkowitą eliminację zjawiska infiltracji wody gruntowej do kolektorów i eksfiltracji ścieków do gruntu.


Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 21/2 obręb 050 przy ulicy Morenowe Wzgórze w Gdańsku.

c.name

Niniejszym zostaje ogłoszony przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę części działki nr 21/2 obręb 050 położonej w Gdańsku przy ulicy Morenowe Wzgórze.


Finaliści konkursu "Dlaczego sieci nie lubią śmieci?"

c.name

*Trwa piąta edycja konkursu ekologicznego "Dlaczego sieci nie lubią śmieci?". Tym razem wybrane grupy uczniów biorą udział w cyklu ekologicznych warsztatów improwizacyjnych. Swoich sił na prawdziwej scenie spróbują* *grupy* *wyłonione podczas spotkań . *


Badania uzupełniające - stan środowiska akwenu Motławy, Martwej Wisły i Zatoki Gdańskiej

c.name

W związku z potrzebą kompleksowego zbadania stanu środowiska akwenu Motławy, Martwej Wisły i Zatoki Gdańskiej po awaryjnym zrzucie ścieków do Motławy w maju 2018 r. GIWK zlecił uzupełniające badania do badań przeprowadzonych w maju i czerwcu 2018 r. przez Zakład Ekologii Wód Instytutu Morskiego w Gdańsku, obejmującego wody Motławy i Martwej Wisły[1]. [1] /article/88608_Raport_-_konferencja_prasowa_11.07.2018.htm


Przedłużamy termin składania prac w konkursie "Dlaczego sieci nie lubią śmieci?"

c.name

Uwaga! Nowy termin składania prac w konkursie „Dlaczego sieci nie lubią śmieci?”. Czekamy na zgłoszenia do 29 października 2018r.