Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Aktualności

ITPO2

X Jubileuszowa Konferencja "Suszenie i termiczne przekształcanie osadów" w Gdańsku

Konferencja stałą się okazją do zaprezentowania naszych doświadczeń w zakresie eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów ściekowych (ITPO), która znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Skupiliśmy się głównie na aspekcie ekonomicznym prezentując referat pn. "Ekonomika procesu termicznego przekształcania osadów ściekowych na przykładzie ITPO w Gdańsku". Dodatkowo, uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do odwiedzenia naszej instalacji. Wizyta studyjna odbyła się 22 września i wzięło w niej udział 65 osób.


ODTWARZAMY NAWIERZCHNIĘ W UL. CHLEBNICKIEJ

c.name

Trwa kolejna inwestycja mająca na celu poprawę funkcjonowania systemu odprowadzania ścieków w Gdańsku. Tym razem prowadzimy prace w rejonie Śródmieścia – w ul. Chlebnickiej i Piwnej.


WYNIKI KONKURSU WODNE ŹRÓDŁA GDAŃSKA

c.name

NAGRODY W KONKURSIE WODNE ŹRÓDŁA GDAŃSKA ZOSTAŁY PRZYZNANE. KIM SĄ LAUREACI? JAK WYGLĄDAJĄ ZWYCIĘSKIE KONCEPCJE? * *


Ochrona ujęć wód powierzchniowych i podziemnych w Gdańsku

c.name

Gdańskie zasoby wód podziemnych i powierzchniowych są chronione w wieloaspektowym zakresie.


WODNE ŹRÓDŁA GDAŃSKA. 34 PRACE ZGŁOSZONE DO KONKURSU

c.name

W październiku 2016 roku obłosiliśmy konkurs na projekty trzech zdrojów ulicznych. Poidełka zlokalizowane zostaną w Śródmieściu Gdańska a ich forma nawiąże do wydarzeń urbanistycznych zapisanych w historii.


Monitoring wód podziemnych otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

c.name

Ponad 7 milionów złotych dofinansowania uzyskał kolejny etap Monitoringu wód podziemnych – wieloletni program, którego celem jest ochrona zasobów wód podziemnych dla przyszłych pokoleń. Całkowity koszt przedsięwzięcia to niemal 9 mln 900 tysięcy złotych. Zakres czwartego etapu przedsięwzięcia obejmuje budowę około 100 nowych piezometrów (otworów do poboru próbek wód podziemnych) w gminie Gdańsk oraz Pruszcz Gdański, trzyletni okres badawczy realizowany we wszystkich gminach będących partnerami przedsięwzięcia. Efektem będą: wiedza o jakości i ilości zasobów, ewentualnej koncentracji i stopniu zagrożenia zanieczyszczeniami oraz rekomendacje, których wdrożenie pozwoli na realną ochronę zasobów.


Znamy już laureatów III edycji konkursu "Dlaczego sieci nie lubią śmieci?"

c.name

Wczoraj (7 listopada) jury powołane do oceny prac uczestników III edycji konkursu edukacyjnego "Dlaczego sieci nie lubią śmieci?" w składzie: - Monika Piotrowska - Szypryt - pracownik GIWK, specjalista z dziedziny ochrony środowiska - Tomasz Galiński - redaktor Radia Gdańsk, specjalista z dziedziny dziennikarstwa - Marek Swinarski - pracownik GIWK, specjalista ds. technologii wody i ścieków zakończyło swoje obrady.