Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Aktualności

ITPO2

X Jubileuszowa Konferencja "Suszenie i termiczne przekształcanie osadów" w Gdańsku

Konferencja stałą się okazją do zaprezentowania naszych doświadczeń w zakresie eksploatacji Instalacji Termicznego Przekształcania Osadów ściekowych (ITPO), która znajduje się na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Skupiliśmy się głównie na aspekcie ekonomicznym prezentując referat pn. "Ekonomika procesu termicznego przekształcania osadów ściekowych na przykładzie ITPO w Gdańsku". Dodatkowo, uczestnicy konferencji zostali zaproszeni do odwiedzenia naszej instalacji. Wizyta studyjna odbyła się 22 września i wzięło w niej udział 65 osób.


Gdańsk na ekologicznym detoksie

c.name

Światowy Dzień Wody 2017.


Studium wspólnych ścieków "Kolektor Żuławski"

c.name

Gdańsk, Pszczółki, Suchy Dąb, Gmina i Miasto Pruszcz Gdański będą opracowywać studium techniczno-ekonomiczne budowy kolektora odprowadzającego ścieki do Oczyszczalni ścieków Gdańsk-Wschód. Koszt opracowania to 200 000 zł.


ODTWARZAMY NAWIERZCHNIĘ W UL. CHLEBNICKIEJ

c.name

Trwa kolejna inwestycja mająca na celu poprawę funkcjonowania systemu odprowadzania ścieków w Gdańsku. Tym razem prowadzimy prace w rejonie Śródmieścia – w ul. Chlebnickiej i Piwnej.


WYNIKI KONKURSU WODNE ŹRÓDŁA GDAŃSKA

c.name

NAGRODY W KONKURSIE WODNE ŹRÓDŁA GDAŃSKA ZOSTAŁY PRZYZNANE. KIM SĄ LAUREACI? JAK WYGLĄDAJĄ ZWYCIĘSKIE KONCEPCJE? * *


Ochrona ujęć wód powierzchniowych i podziemnych w Gdańsku

c.name

Gdańskie zasoby wód podziemnych i powierzchniowych są chronione w wieloaspektowym zakresie.


WODNE ŹRÓDŁA GDAŃSKA. 34 PRACE ZGŁOSZONE DO KONKURSU

c.name

W październiku 2016 roku obłosiliśmy konkurs na projekty trzech zdrojów ulicznych. Poidełka zlokalizowane zostaną w Śródmieściu Gdańska a ich forma nawiąże do wydarzeń urbanistycznych zapisanych w historii.