Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Aktualności


Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Asesora

c.name

Rozpoczęła się kolejna inwestycja związana przebudową sieci wodociągowej w Gdańsku – tym razem wzdłuż ulicy Asesora. Zakres GIWK obejmuje budowę przewodu wodociągowego DN 100 żel. oraz DN 90 PE o długości około 400 m. Celem inwestycji jest poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom.


Uwaga! SPECJALNA PROCEDURA przeprowadzania odbiorów końcowych.

c.name

Od 2 kwietnia 2020 wprowadzamy *SPECJALNĄ PROCEDURĘ* przeprowadzania odbiorów końcowych z Inwestorem zewnętrznym (na podstawie podpisanych umów przejęcia sieci). Procedura obowiązywać będzie do czasu odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.


Przywrócenie ruchu drogowego na ul. Białej

c.name

We wtorek 24 marca zostanie tymczasowo przywrócony ruch drogowy na ulicy Białej.


Prace przy ul. Białej i Równej

c.name

Zmiany w harmonogramach realizacji inwestycji.


Ubsługa klienta od 13 marca

c.name

Od 13 marca kancelaria GIWK jest zamknięta.


Obsługa klienta w GIWK

c.name

W trosce o zdrowie naszych klientów i pracowników wprowadzamy zmiany w obsłudze klienta, w tym także konsultacji dla inwestorów.