Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Aktualności


Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej na ul. Chałubińskiego w Gdańsku.

c.name

W lipcu 2018 r. rozpoczęto prace nad realizacją inwestycji na ul. Chałubińskiego w Gdańsku, obejmujące budowę i przebudowę kanalizacji sanitarnej. Ma ona na celu przywrócenie sprawności kanału sanitarnego, zmniejszenie ryzyka powstawania zatorów, wyeliminowanie ryzyka inflitracji wód gruntowych do kanału oraz wyeliminowane eksfiltracji ścieków do gruntu.


Przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Starogardzkiej w Gdańsku.

c.name

W celu zapewnienia stałości i jakości dostaw wody dla mieszkańców w rejonie ul. Starogardzkiej w lipcu 2018 r. rozpoczęto inwestycję mającą na celu budowę przewodu wodociągowego wdłuż ulicy Starogardzkiej oraz renowację kanalizacji sanitarnej.


Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Olimpijskiej i Łyżwiarskiej.

c.name

15 maja 2018r. podpisano umowę z Wykonawcą dot. przeprowadzenia prac budowlanych w rejonie ulic Olimpijskiej i Łyżwiarskiej, mających na celu podłączenie do sieci miejskiej kanalizacji sanitarnej 74 mieszkańców i umożliwienie likwidacji zbiorników bezodpływowych. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Beskidzkiej w Gdańsku.

c.name

W celu zapewnienia mieszkańcom ul. Beskidzkiej dostępu do miejskiej sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej, w maju 2018 r. rozpoczęto realizację inwestycji mającej na celu budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w tym rejonie. Inwestycja jest planowana do współfinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.


Budowa komory pomiarowej na istniejącej sieci wodociągowej wraz z przyłączem AKPiA na Rondzie Jacka Kuronia w Gdańsku.

c.name

W styczniu 2018 r. rozpoczęły się budowy komory pomiarowej na istniejącej sieci wodociągowej na Rondzie Jacka Kuronia w Gdańsku. Dokładny termin rozpoczęcia robót to 30.01.2018.


Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej na ul. Świbnieńskiej w Gdańsku.

c.name

W IV kwartale 2016 r. spółka GIWK rozpoczęła prace mające na celu budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę sieci wodociągowej na ul. Świbnieńskiej w celu podłączenia do sieci mieszkańców budynków od nr 156 do 200. Budowa rozpoczęła się 06.10.2016 r. a zakończyła 10.01.2018 r.