Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Aktualności


Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Równej

c.name

Rozpoczęła się przebudowa przewodu wodociągowego DN 110 o łącznej długości 850 m wzdłuż ulicy Równej w Gdańsku Oruni.


Roboty w ul. Grodzkiej i Wapienniczej

c.name

Rozpoczęła się inwestycja związana z wymianą przestarzałej sieci wodociągowej w ul. Grodzkiej oraz Wapienniczej.


Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Świętokrzyskiej

c.name

Wspólnie z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska realizujemy prace w ul. Świętokrzyskiej na odcinku od ul. Wieżyckiej do ul. Wielkopolskiej.


Zmiany organizacji ruchu – ul. Stary Rynek Oliwski

c.name

Prace wodociągowe w ul. Stary Rynek Oliwski wkraczają w kolejną fazę. Od 19 września zwężona zostanie jezdnia na odcinku od ul. Leśnej do ul. Polanki. Ruch dwukierunkowy zostanie zachowany. Znajdujący się tutaj przystanek autobusowy zostanie przeniesiony między ulicę Kwietną i Leśną na zatokę parkingową. Prace w okolicy ul. Polanki będą trwały około 2 tygodnie.


Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Letnicy

c.name

Do 30 listopada realizowane będą prace budowlane na ul. Uczniowskiej i Suchej w dzielnicy Letnica.


Oświadczenie GIWK

c.name

W dniu wczorajszym, Pan Kacper Płażyński przybył do siedziby GIWK, ale nie potrafił precyzyjnie określić tematu spotkania, ani wskazać konkretnej osoby, z którą chce porozmawiać. Radny poprowadził rozmowę w taki sposób, żeby pracownikom sekretariatu nie udało mu się pomóc i by mógł przygotować tendencyjny materiał.