Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Aktualności


Przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Asesora

c.name

Rozpoczęła się kolejna inwestycja związana przebudową sieci wodociągowej w Gdańsku – tym razem wzdłuż ulicy Asesora. Zakres GIWK obejmuje budowę przewodu wodociągowego DN 100 żel. oraz DN 90 PE o długości około 400 m. Celem inwestycji jest poprawa jakości wody dostarczanej mieszkańcom.


Uwaga! SPECJALNA PROCEDURA przeprowadzania odbiorów końcowych.

c.name

Wprowadziliśmy zmiany w *SPECJALNEJ PROCEDURZE* przeprowadzania odbiorów końcowych z Inwestorem zewnętrznym (na podstawie podpisanych umów przejęcia sieci) w czasie pandemii.


Przywrócenie ruchu drogowego na ul. Białej

c.name

We wtorek 24 marca zostanie tymczasowo przywrócony ruch drogowy na ulicy Białej.


Prace przy ul. Białej i Równej

c.name

Zmiany w harmonogramach realizacji inwestycji.


Ubsługa klienta od 13 marca

c.name

Od 13 marca kancelaria GIWK jest zamknięta.


Obsługa klienta w GIWK

c.name

W trosce o zdrowie naszych klientów i pracowników wprowadzamy zmiany w obsłudze klienta, w tym także konsultacji dla inwestorów.