Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Aktualności


Nowa inwestycja w gdańskim Jasieniu

c.name

Rozpoczyna się kolejna inwestycja w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego etap III, dofinansowanego ze środków POiŚ Unii Europejskiej. Prace będą realizowane w ul. Kartuskiej na odcinku pomiędzy ul. Zwierzyniecką a ul. Szczytników oraz w ulicy Borsuczej i Rysiej.


ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

c.name

22-24 marca RODZINNA GRA PARKOWA I DARMOWE BILETY NA WYJĄTKOWĄ WYSTAWĘ


PRZETARG. Wykonanie przebudowy kamienicy przy ul. Rycerskiej 10

c.name

Ogłaszamy przetarg na WYKONANIE PRZEBUDOWY KAMIENICY PRZY UL. RYCERSKIEJ 10 W GDAŃSKU wpisanej do Rejestru Zabytków Województwa Pomorskiego.


Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Złotników.

c.name

Wspólnie z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska realizujemy inwestycję polegającą na *przebudowie sieci wodociągowej oraz modernizacji jezdni i chodników w ul. Złotników w Gdańsku.*


Budowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej wraz z budową toalet na terenie Gdańskiego ZOO.

c.name

W dniu 21.12.2018 r. planowane jest rozpoczęcie inwestycji mającej na celu budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z budową toalet na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego. Inwestycja ta jest potrzebna, ponieważ obecnie jest za mało toalet na terenie Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego w stosunku do ilości zwiedzających. Większość istniejących toalet wymaga remontu.


Przebudowa kolektorów sanitarnych w ulicach Marynarki Polskiej, Wiesława, Gnilnej, Angielskiej Grobli i Aksamitnej.

c.name

W dniu 15.11.2018 r. zakończyła się inwestycja mająca na celu przebudowę istniejących kolektorów sanitarnych w celu poprawy ich stanu technicznego w tym szczelności oraz całkowitą eliminację zjawiska infiltracji wody gruntowej do kolektorów i eksfiltracji ścieków do gruntu.