Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Aktualności


Przebudowa kolektorów sanitarnych w ulicach Marynarki Polskiej, Wiesława, Gnilnej, Angielskiej Grobli i Aksamitnej.

c.name

W dniu 15.11.2018 r. zakończyła się inwestycja mająca na celu przebudowę istniejących kolektorów sanitarnych w celu poprawy ich stanu technicznego w tym szczelności oraz całkowitą eliminację zjawiska infiltracji wody gruntowej do kolektorów i eksfiltracji ścieków do gruntu.


Finaliści konkursu "Dlaczego sieci nie lubią śmieci?"

c.name

*Trwa piąta edycja konkursu ekologicznego "Dlaczego sieci nie lubią śmieci?". Tym razem wybrane grupy uczniów biorą udział w cyklu ekologicznych warsztatów improwizacyjnych. Swoich sił na prawdziwej scenie spróbują* *grupy* *wyłonione podczas spotkań . *


Badania uzupełniające - stan środowiska akwenu Motławy, Martwej Wisły i Zatoki Gdańskiej

c.name

W związku z potrzebą kompleksowego zbadania stanu środowiska akwenu Motławy, Martwej Wisły i Zatoki Gdańskiej po awaryjnym zrzucie ścieków do Motławy w maju 2018 r. GIWK zlecił uzupełniające badania do badań przeprowadzonych w maju i czerwcu 2018 r. przez Zakład Ekologii Wód Instytutu Morskiego w Gdańsku, obejmującego wody Motławy i Martwej Wisły[1]. [1] /article/88608_Raport_-_konferencja_prasowa_11.07.2018.htm


Przedłużamy termin składania prac w konkursie "Dlaczego sieci nie lubią śmieci?"

c.name

Uwaga! Nowy termin składania prac w konkursie „Dlaczego sieci nie lubią śmieci?”. Czekamy na zgłoszenia do 29 października 2018r.


Budowa wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI

c.name

Dnia 17.04.2018 r. rozpoczęła się inwestycja mająca na celu wybudowanie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej , wzdłuż nowo budowanej ul. Andruszkiewicza , na potrzeby obsługi terenów PCI.


Przebudowa odcinka sieci wodociągowej W200 w ul. Wosia Budzysza

c.name

Dnia 08.06.2018 rozpoczęła się inwestycja mająca na celu wymianę odcinka istniejącej sieci wodociągowej z azbestocementu. Realizowana jest we współpracy z Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska, w ramach zadania pn. „Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej w Gdańsku w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej – etap IVa”