Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Dane adresowe

adres

ulica: Kartuska 201
miasto: Gdańsk
województwo: pomorskie
kod pocztowy: 80-122
kraj: Polska

telefon (centrala)

+48 58 326 67 00

faks

+48 58 326 67 01

e-mail

giwk@giwk.pl


konto bankowe

Bank PEKAO SA 75 1240 6292 1111 0010 3347 4303

 

Bank PEKAO SA 83 1240 1268 1111 0010 6141 5321 - dla opłat za uzgodnienia.

numer KRS 0000216612

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Północ.

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GIWK SP. Z O.O.

 

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), że:

 1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul. Kartuska 201 Gdańsk 80-122, telefon 58 326 67 00, adres email rodo@giwk.pl;
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego przez Państwa wniosku, zapytania, email w ramach realizowanych zadań i obowiązków Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp. z o.o.;
 3. Podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
 4. Odbiorcami mogą być organy administracji publicznej lub inne podmioty  niezbędne do rozpatrzenia Państwa wniosku, zapytania, email;
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody, za wyjątkiem danych przetwarzanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 7. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 9. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie się ze zgody należy złożyć w formie wniosku drogą pisemną. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikające z przepisów prawa;
 10. Decyzje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych;
 11. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie ich jest niezbędne do realizacji celu, wynikającego ze złożonego wniosku lub zapytania.

numer NIP

583-287-03-69

numer REGON

193079339


Formularz kontaktowy