Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Partnerzy projektu

W projekcie bierze udział 18 instytucji z 7 państw:

 • Miasto Sztokholm, Szwecja (lider projektu),
 • Miasto Västerås, Szwecja
 • Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych, Szwecja
 • Uniwersytet Nauk Stosowanych w Turku, Finlandia
 • Miasto Pärnu, Estonia
 • Przedsiębiorstwo Wodociągowe w Pärnu, Estonia
 • Bałtyckie Forum Środowiskowe, Estonia
 • Miasto Ryga, Łotwa
 • Bałtyckie Forum Środowiskowe, Łotwa
 • Uniwersytet Gdański, Polska
 • Urząd Miejski w Gdańsku, Polska
 • Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., Polska
 • Bałtyckie Forum Środowiskowe, Litwa
 • Regionalny Wydział Środowiska w Kłajpedzie, Litwa
 • Gmina Kaunas, Litwa
 • Gmina Šilalė, Litwa
 • Instytut Nauk Stosowanych, Niemcy
 • Bałtyckie Forum Środowiskowe, Niemcy

 

 • Instytucje miejskie wspierające z Turku Ifinlandia), Hamburga i Lubeki (Niemcy)