Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Projekty międzynarodowe

18 i 19 listopada 2015 r. w Malmö odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Region Morza Bałtyckiego, podczas którego zatwierdzono do dofinansowania 35 projektów złożonych w pierwszym naborze. W priorytecie „Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi” znalazły się dwa przedsięwzięcia, do udziału w których zgłosiła się nasza Spółka. W ten sposób, jako partnerzy projektów IWAMA i NonHazCity, od marca 2016 r. przystąpiliśmy do ich współrealizacji.