Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Projekty międzynarodowe

IWAMA i NonHazCity

18 i 19 listopada 2015 r. w Malmö odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Interreg Region Morza Bałtyckiego, podczas którego zatwierdzono do dofinansowania 35 projektów złożonych w pierwszym naborze. W priorytecie „Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi” znalazły się dwa przedsięwzięcia, do udziału w których zgłosiła się nasza Spółka. W ten sposób, jako partnerzy projektów IWAMA i NonHazCity, od marca 2016 r. przystąpiliśmy do ich współrealizacji.

RUGGEDISED – Designing smart, resilient cities for all.

Projekt Ruggedised realizowany jest w obszarze Smart City. Projekt otrzymał w roku 2016 dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach programu wspierającego finansowo i merytorycznie obszar badań i innowacji Horyzont 2020 (H2020-SCC-2016), umowa nr 731198.

3 miasta „Lighthouse” wypracują 32 smart rozwiązania zaś 3 miasta „Follower” wypracuje 27 rozwiązań wdrożeniowych. Gdańsk reprezentowany jest w projekcie przez gminę Gdańsk, Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną sp. z o.o. i Fundację PICTEC.