Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Dokumenty do pobrania

KROK 1 - WARUNKI TECHNICZNE

W przypadku, gdy przyłączenie nieruchomości nie wymaga budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, wniosek należy składać do Saur Neptun Gdańsk, ul. Wałowa 46, 80-858 Gdańsk, Wzór wniosku do pobrania tutaj: Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłączenia do pobrania na stronach SNG.
W przypadku, gdy przyłączenie nieruchomości wymaga budowy sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej, wniosek należy składać do Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. - Dział Obsługi Inwestorów, ul. Kartuska 201, pokój 107, lub pocztą na adres ogólny - Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. ul. Kartuska 201, 80-122 Gdańsk.

KROK 2 - UMOWA PRZEJĘCIA SIECI

KROK 3 - UZGODNIENIE DOKUMENTACJI

W przypadku uzgodnień dokonywanych w GIWK, do wniosku o uzgodnienie projektu w GIWK należy załączyć 3 egzemplarze dokumentacji. Wniosek o uzgodnienie dostępny jest na stronie internetowej www.giwk.pl lub w siedzibie Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji zostanie przesłany do SNG.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 058 321 97 62, 058 326 67 34 lub drogą elektroniczną wysyłając wiadomość email na adres uzgodnienia@giwk.pl .

KROK 3 - UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

KROK 4 - PROTOKÓŁ CHARAKTERYSTYKI INWESTYCJI

KROK 5 - ZGŁOSZENIE ODBIORU KOŃCOWEGO

Inwestor, po wybudowaniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, powienien zgłosić jej odbiór końcowy składając wniosek w Kancelarii GIWK lub też wysyłając e-maila na adres odbiory@giwk.pl. Do wniosku należy złożyć mapę geodezyjną powykonawczą oraz dokument ustanawiający służebność przesyłową sieci (jeżeli była wymagana).

OZNAKOWANIE WŁAZÓW STUDNI REWIZYJNYCH NA SIECIACH KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE MIASTA GDAŃSKA

Każdy producent włazów kanalizacyjnych przed rozpoczęciem produkcji własnego modelu lub typu włazu przeznaczonego do montażu na gdańskim systemie kanalizacyjnym, winien uzyskać pisemną akcetptację Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. do jego stosowania.

UCHWAŁA W SPRAWIE WYKUPU INWESTORSKICH ODCINKÓW SIECI

Kategoria plików związanych z umowami przejęcia sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.

1. Uchwała nr 07/04/2010 Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie zasad wykupu Inwestorskich Odcinków Sieci. - Załącznik 2010 plik: pdf
2. Uchwała nr 03/03/2011 z dnia 30.03.2011r. - plik: pdf
3. Załącznik do Uchwaly nr 03_03_2011 z dnia 30.03.2011r. - Załącznik 2011 plik: pdf
4.Uchwała nr 11/07/2010 o zakresie uregulowania posadowienia Inwestorskich Odcinków Sieci - plik: pdf
5. Uchwała Nr 07/03/2012 Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. zo.o. z dnia 22 marca 2012 r. - Zmiana Uchwały nr 07/04/2010 z dnia 26.04.2010 plik: pdf
6. Uchwała Nr 08/04/2012 Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. zo.o. z dnia 26.04.2012 r. - Zmiana Uchwały Nr 03/03/2011 z dnia 30.03.2011r. plik: pdf
7. Załącznik do Uchwały nr 08/04/2012 z dnia 26.04.2012 r. - Załącznik 2012 plik: pdf
8. Uchwała Nr 08/04/2013 Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z dnia 26.04.2013 r. - Zmiana Uchwały Nr 07/04/2010 z dnia 26.04.2010 plik: pdf
9. Załącznik do Uchwały Nr 08/04/2013 z dnia 26.04.2013 - Załącznik 2013 plik: pdf
10. Uchwała nr 08/04/2014 z dnia 28.04.2014r. - Zmiana Uchwały 08/04/2013 z dnia 26.04.2013r. plik: pdf
11. Załącznik do Uchwały Nr 08/04/2014 z dnia 28.04.2014 - Załącznik 2014 plik: pdf
12. Uchwała 04/04/2015 z dnia 23.04.2015r. - Zmiana Uchwały 08/04/2014 z dnia 26.04.2014r. plik: pdf
13. Załącznik do Uchwały Nr 04/04/2015 z dnia 23.04.2015 r. - Załącznik 2015 plik: pdf
14. Uchwała Nr 07/04/2016 z dnia 21.04.2016r. - Zmiana Uchwały 04/04/2015 z dnia 23.04.2015r. plik: pdf
15. Załącznik do Uchwały Nr 07/04/2016 z dnia 21.04.2016r. - Załącznik 2016 plik: pdf
16. Uchwała 07/04/2017 z dnia 27.04.2017r. - Zmiana Uchwały 07/04/2016 z dnia 21.04.2016r. plik: pdf
17. Załącznik do Uchwały Nr 07/04/2017 z dnia 27.04.2017r. - Załącznik 2017 plik: pdf