Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Godziny przyjmowania interesantów

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp z o.o.

Godziny pracy

Siedziba spółki czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.
Prezes zarządu przyjmuje ineresantów w każdy wtorek w godzinach 15.00 - 16.00 w pokoju 216

Biuro Obsługi 001 Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Dział Obsługi Inwestorów:
Składanie korespondencji i odbiór dokumentów w Biurze Obsługi w godz. 8.00 – 15.00.
Konsultacje z pracownikami Działu Obsługi Inwestorów w dniach:
Poniedziałek 10.00 – 13.00
Wtorek 12.00 – 15.00
Środa 10.00 – 13.00