Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Godziny przyjmowania interesantów

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp z o.o.

Godziny pracy

Siedziba spółki czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.
Prezes zarządu przyjmuje ineresantów w każdy wtorek w godzinach 15.00 - 16.00 w pokoju 216

Kancelaria8.00-16.008.00-16.008.00-16.008.00-16.008.00-16.00001

Warunki Techniczne10.00-13.0010.00-16.0010.00-13.00nieczynnenieczynne107

Uzgodnienia dokumentacji10.00-13.0010.00-16.0010.00-13.00nieczynnenieczynne105

Umowy Przejęcia Sieci10.00-13.0010.00-16.0010.00-13.00nieczynnenieczynne106