Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Opłaty

Cennik opłat za uzgodnienia dokumentacji projektowych w GIWK Sp. z o.o.

Otwarty został nowy rachunek bankowy dla opłat za uzgodnienia dokumentacji

Pekao SA 83 1240 1268 1111 0010 6141 5321

Cennik obowiązuje od 1 lutego 2013 r.

Rodzaj uzgodnienia

Cena brutto

Lokalizacja obiektu

55 zł

Obszar inwestycji wg przedstawionego projektu zagospodarowania terenu:

do 1500 m2

Budynki jednorodzinne

150 zł

do 10 000 m2 lub dł. sieci poniżej 1 km

Budynki wielorodzinne, małe osiedla mieszkaniowe

290 zł

pow. 10 000 m2 lub dł. sieci powyżej 1km

Obiekty, duże osiedla mieszkaniowe

990 zł