O nas

o nas baner

Jesteśmy Spółką należącą w 100%
do Gminy Miasta Gdańska.

  • Jesteśmy właścicielem gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Dbamy o jego utrzymanie, rozwój i modernizację.
  • Wydajemy warunki przyłączenia do sieci, uzgadniamy dokumentację techniczną oraz zawieramy umowy z inwestorami (m. in. deweloperami) na budowę sieci wodociągowo-kanalizacyjnych. Kierunek rozbudowy wodociągów i kanalizacji ustalamy, mając na uwadze potrzeby mieszkańców oraz strategię rozwoju Miasta.
  • W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania systemu na bieżąco dokonujemy renowacji lub wymiany sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej, a także prac modernizacyjnych na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód.
  • Dbamy o strefy ochronne ujęć wody pitnej, z których zaopatrywani są mieszkańcy Gdańska. Zabezpieczamy zasoby wody dla przyszłych pokoleń.
  • Działamy na rzecz utrzymania wysokiej jakości wody pitnej w Gdańsku oraz właściwego odprowadzania ścieków, przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Realizujemy w tym celu szereg inwestycji infrastrukturalnych oraz projektów ekologicznych. Fundusze na te inwestycje zdobywamy m.in. ze środków Unii Europejskiej. Na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód produkujemy "zieloną energię" z biogazu.

Nasza misja:

Misja i wizja 2020

Zakres naszej działalności:

Zakres działalności - polski język migowy

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem działalności GIWK. Treści przetłumaczono na polski język migowy.

do góry