O nas

o nas baner

Jesteśmy Spółką w 100% należącą
do Gminy Miasta Gdańska.

  • Jesteśmy właścicielem gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Dbamy o jego utrzymanie, rozwój i modernizację.
  • Wydajemy warunki przyłączenia do sieci, uzgadnianiamy dokumentacje techniczne oraz zawieramy umowy z inwestorami (np. deweloperami) na wybudowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Kierunki rozbudowy wodociągów i kanalizacji ustalamy mając na uwadze potrzeby mieszkańców oraz w oparciu o strategię rozwoju Miasta.
  • Bezpieczeństwu działania systemu służą realizowane przez nas bieżące renowacje lub wymiany sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz prace modernizacyjne na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód.
  • Dbamy o strefy ochronne ujęć wody pitnej, z których zaopatrywani są mieszkańcy Gdańska. Zabezpieczamy zasoby wody dla przyszłych pokoleń.
  • Działamy na rzecz wysokiej jakości wody pitnej w Gdańsku oraz odprowadzania ścieków przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Realizujemy w tym celu szereg inwestycji infrastrukturalnych oraz projektów ekologicznych. Fundusze na inwestycje zdobywamy m.in. ze środków Unii Europejskiej. Na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód produkujemy "zieloną energię" z biogazu.

Nasza misja:

Misja i wizja 2020

Zakres naszej działalności:

Zakres działalności - polski język migowy

Zachęcamy do zapoznania się z zakresem działalności GIWK. Treści przetłumaczono na polski język migowy.

do góry