O nas

o nas baner

Jesteśmy Spółką w 100% należącą
do Gminy Miasta Gdańska.

 • Jesteśmy właścicielem gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Dbamy o jego utrzymanie, rozwój i modernizację.
 • Dzięki naszym działaniom, w Gdańsku mogą powstawać nowe skupiska mieszkaniowe. Wspieramy rozwój aglomeracji miejskiej również poprzez wydawanie warunków przyłączenia do sieci, uzgadnianie dokumentacji technicznych oraz zawieranie umów z inwestorami (np. deweloperami) na wybudowanie sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Kierunki rozbudowy wodociągów i kanalizacji ustalamy mając na uwadze potrzeby mieszkańców oraz w oparciu o strategię rozwoju Miasta.
 • Bezpieczeństwu działania systemu służą realizowane przez nas bieżące renowacje lub wymiany sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz prace modernizacyjne na terenie Oczyszczalni Ścieków Wschód.
 • Nadzorujemy strefy ochronne ujęć wody pitnej, z których zaopatrywani są mieszkańcy Gdańska. Zabezpieczamy zasoby wody dla przyszłych pokoleń.
 • Działamy na rzecz wysokiej jakości wody pitnej w Gdańsku oraz odprowadzania ścieków przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Realizujemy w tym celu szereg inwestycji infrastrukturalnych oraz projektów ekologicznych. Fundusze na inwestycje zdobywamy m.in. ze środków Unii Europejskiej. Na terenie Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód produkujemy "zieloną energię" z biogazu.
Nasza misja: Woda dla pokoleń. Coraz bliżej źródeł.

Nasze cele:

 • Poprawa satysfakcji mieszkańców Gdańska z jakości wody pitnej
 • Zwiększenie ochrony ujęć wody poprzez racjonalne korzystanie z zasobów wód podziemnych
 • Zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody mieszkańcom Gdańska
 • Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz czystości wód i gleby
 • Zwiększenie terenów skanalizowanych
 • Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do środowiska
 • Modernizacja gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego

do góry