Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

dr hab. inż Magdalena Gajewska, Politechnika Gdańska

Heribert Rustige, AKUT Partner Niemcy

NIEMIECKIE DOŚWIADCZENIA STOSOWANIA SYSTEMÓW HYDROFITOWYCH

Dirk Esser, SINT Francja

SYSTEM FRANCUSKI - BEZODPADOWE OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Cezary Czarkowski, Gm. Sokoły

Dariusz Rohde, Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

James Bays, CH2M Hill USA

ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW HYDROFITOWYCH W GOSPODAROWANIU WODAMI I RENATURALIZACJI ŚCIEKÓW

dr Fabio Masi, IRIDRA Srl Włochy

ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE WODĄ W MIEŚCIE

Wojciech Falkowski, Ecol-Unicon Sp. z o.o.