Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

O nas

Działamy na rzecz wysokiej jakości wody pitnej w Gdańsku oraz odprowadzania ścieków przy poszanowaniu środowiska naturalnego. Na Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód produkujemy "zieloną energię" z biogazu.

 

Jesteśmy Spółką w 100% należącą do Gminy Miasta Gdańsk


Nasza misja:

 

  Woda dla pokoleń.

  Coraz bliżej źródeł.


  

Nasze cele:
 
  • Poprawa satysfakcji mieszkańców Gdańska z jakości wody pitnej
  • Zwiększenie ochrony ujęć wody poprzez racjonalne korzystanie z zasobów wód podziemnych
  • Zapewnienie bezpieczeństwa dostawy wody mieszkańcom Gdańska
  • Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz czystości wód i gleby
  • Zwiększenie terenów skanalizowanych
  • Ograniczenie zanieczyszczeń emitowanych do środowiska
  • Modernizacja gdańskiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego

 ZOBACZ RAPORT GIWK 2012

 

 

RAPORT 2012 8820.0 KB

WYNIKI BADAŃ OPINII 2012

RAPORT Z BADAŃ