Elektroniczne Biuro Obsługi KlientaeBOK

Praca


Operator procesu

c.name


specjalista ds. zamówień publicznych i sektorowych

c.name

umowa na czas określony związany z nieobecnością w pracy zastępowanego pracownika (około 2 lat)