2021-05-24

Aktualności

Dodatkowe prace budowalne przy ul. Słowackiego

Potrzebne jest wykonanie dodatkowych prac w rejonie ulicy Słowackiego, by zapewnić większe bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Rozszerzenie zakresu robót wymaga dokumentacji. Przerwa w prowadzeniu prac przy ul. Słowackiego potrwa około miesiąca.

1440x720_trwaja_prace.jpg Niezbędne jest wykonanie dodatkowych prac modernizacyjno - remontowych w zakresie infrastruktury deszczowej. Wstrzymanie prac nastąpi na odcinku od skrzyżowania z ul. Chrzanowskiego do skrzyżowania z ul. Trawki. Roboty zostaną wznowione natychmiast po zakończeniu niezbędnych formalności. Na czas przerwy w realizacji robót, wykonawca zabezpieczy teren budowy.

Do tej pory, zgodnie z harmonogramem prac, budowa sieci wodociągowej została zrealizowana w zakresie 80%, kanalizacji sanitarnej w około 40%, natomiast roboty drogowe w 30%.

Rozszerzenie zakresu wpłynie na wydłużenie terminu realizacji prac. Szczegółowe informacje przekazane będą po zatwierdzeniu nowego harmonogramu.
do góry