Podział obowiązków Spółek gospodarujących wodą w Gdańsku

podział obowiązków
giwk

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. (GIWK Sp. z o.o.)

Jest właścicielem infrastruktury wodociągowo - kanalizacyjnej. Odpowiada za jej rozwój i modernizację.

znak_poziom_small_2.jpg

Gdańskie Wodociągi S.A. (GdW S.A.)

Operator systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, czuwa nad jego właściwym funkcjonowaniem.

gdanskie wody

Gdańskie Wody Sp. z o.o. (GW Sp. z o.o.)

Spółka zarządza infrastrukturą odwodnieniową (m.in. kanalizacją deszczową) i ochroną przeciwpowodziową.

Gdańskie spółki wodociągowe — podział kompetencji

GIWK Sp. z o.o.

GDAŃSKIE WODOCIĄGI

Jest właścicielem infrastruktury. Odpowiada za rozwój i modernizację systemu wodociągowo-kanalizacyjnego. Jest operatorem infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej i odpowiada za eksploatację systemu (w tym remonty), którego właścicielem jest GIWK Sp. z o.o.
Prowadzi nadzór właścicielski dotyczący wydzierżawionej infrastruktury i kontroluje sposób jej używania, zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. Odpowiada za ciągłość i jakość usług, za dostawę wody zgodnej z normami oraz za odbiór ścieków. Gwarantuje oczyszczanie ścieków zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym i obowiązującymi przepisami.
Planuje rozwój systemu wodociągowo-kanalizacyjnego, odpowiada za inwestycje i modernizacje w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także za wybór technologii. Odpowiada za technologię produkcji wody i oczyszczania ścieków w ramach prowadzonej działalności eksploatacyjnej.
Odpowiada za obsługę inwestorów w zakresie budowy i przebudowy urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Odpowiada za obsługę i relacje z klientami w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków (informuje o przerwach w dostawie, reaguje na zgłoszone awarie) oraz w zakresie  uzgodnień dotyczących przebudowy przyłączy.
Odpowiada za wydawanie warunków technicznych i uzgadnianie dokumentacji technicznej w związku z budową i przebudową urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych. Odpowiada za wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci istniejącej oraz kontrolę prac związanych z realizacją przyłączy i dokonywaniem ich odbiorów.
Zarządza strefami pośrednimi ujęć wody. Utrzymuje strefy bezpośrednie ochrony ujęć wody.
Eksploatuje instalacje CHP (Elektrociepłownia Biogazowa) i ITPO (Instalacja Termicznego Przekształcania Osadów), produkuje energię elektryczną i cieplną, zajmuje się utylizacją osadów ściekowych w ITPO poprzez ich spalanie. Przekazuje do ITPO osady ściekowe do utylizacji.

Skontaktuj się z właściwą spółką

GIWK Sp. z o.o.

Gdańskie Wodociągi

Gdańskie Wody Sp. z o.o.

do góry