Inwestycje unijne

Inwestycje unijne
Układanie rur wodociągowych w wykopie otwartym.

Fundusze unijne mają znaczny udział w finansowaniu inwestycji i projektów GIWK. Dzięki tym środkom możemy realizować więcej zadań inwestycyjnych, reagować na rozwój nowych osiedli mieszkaniowych w Gdańsku i dostosowywać istniejącą infrastrukturę do bieżących potrzeb.

Gdański projekt wodno-ściekowy

W wyniku realizacji wieloetapowego Gdańskiego projektu wodno-ściekowego mieszkańcy Gdańska są sukcesywnie przyłączani do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, jakość wody spełnia krajowe i unijne wymogi, a oczyszczone ścieki, które trafiają do wód Morza Bałtyckiego nie szkodzą środowisku.

do góry