Inwestycje

Infrastruktura

Gdańsk to ok. 1216 km sieci wodociągowej i ok. 1280km sieci kanalizacji sanitarnej, kilkadziesiąt czynnych obiektów infrastrukturalnych. Jedne znajdują się głęboko pod ziemią, inne wzniesione są nawet 180 m n.p.m. Dzięki nim każdego dnia w domach mieszkańców płynie woda, a nieczystości bezpiecznie odprowadzane są do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Napływ nowych mieszkańców determinuje rozbudowę systemu wodociągowo-kanalizacyjnego oraz konieczność jego dostosowania do zmieniającego się miasta.

GIWK realizuje szereg inwestycji infrastrukturalnych oraz projektów ekologicznych. Fundusze na inwestycje zdobywamy m.in. ze środków Unii Europejskiej.

do góry