Inwestycje

Infrastruktura

W Gdańsku istnieje ok. 1269 km sieci wodociągowej i ok. 1322 km sieci kanalizacji sanitarnej, a także kilkadziesiąt czynnych obiektów infrastrukturalnych. Niektóre z nich znajdują się głęboko pod ziemią, inne nawet na wysokości 180 m n.p.m. Dzięki nim każdego dnia w domach mieszkańców Gdańska płynie woda, a nieczystości bezpiecznie odprowadzane są do Oczyszczalni Ścieków Gdańsk Wschód. Napływ nowych mieszkańców i rozwój zabudowy mieszkaniowej determinuje rozbudowę systemu wodociągowo-kanalizacyjnego oraz konieczność jego dostosowania do zmieniającego się miasta.

 GIWK realizuje szereg inwestycji infrastrukturalnych oraz projektów ekologicznych. Fundusze na inwestycje zdobywane są m.in. ze środków Unii Europejskiej.

do góry