Przyłączenie do sieci

przyłącz się do sieci

Od 9 lutego 2008 roku weszła w życie zmiana dotycząca wydawania warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji na przyłączenia do miejskich sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej. Kompetencje dotyczące wydawania warunków i uzgodnień zostały rozdzielone pomiędzy właściciela sieci - spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna a eksploatatora sieci, czyli spółkę Saur Neptun Gdańsk.

GIWK posiada obecnie kompetencje do wydawania warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji w zakresie rozbudowy, przebudowy i lokalizacji nowych urządzeń, w tym sieci wodociągowo-kanalizacyjnych wraz z towarzyszącymi im przyłączami oraz uzgadniania lokalizacji infrastruktury technicznej.

SNG posiada kompetencje do wydawania warunków technicznych i uzgodnień dokumentacji w zakresie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej do sieci istniejących, rozdział instalacji wewnętrznych oraz montaż wodomierzy dla rozliczeń wody bezpowrotnie zużytej.

Godziny przyjmowania Interesantów

Składanie korespondencji i odbiór dokumentów w Kancelarii w godz. 8.00 – 15.00.

Konsultacje z pracownikami Działu Obsługi Inwestorów w dniach:

Poniedziałek 10.00 – 13.00
Wtorek 12.00 – 15.00
Środa 10.00 – 13.00

Prezes Zarządu przyjmuje Interesantów po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie za pośrednictwem Sekretariatu Zarządu

Opłaty

Cennik opłat za uzgodnienia dokumentacji projektowych w GIWK Sp. z o.o.

Rodzaj uzgodnienia Cena brutto
Lokalizacja obiektu 55 zł
Obszar inwestycji wg przedstawionego projektu zagospodarowania terenu  
do 1500 m2
Budynki jednorodzinne
150 zł
do 10 000 m2 lub dł. sieci poniżej 1 km
Budynki wielorodzinne, małe osiedla mieszkaniowe
290 zł
pow. 10 000 m2 lub dł. sieci powyżej 1 km
Obiekty, duże osiedla mieszkaniowe
990 zł

Cennik obowiązuje od 1 lutego 2013 r.

Rachunek bankowy dla opłat za uzgodnienia dokumentacji:
Pekao SA 83 1240 1268 1111 0010 6141 5321

do góry