Infrastruktura

infrasturktura

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna to nie tylko dbałość o każdy element systemu, zapewnianie jego bezpiecznego i poprawnego działania, ale również bogata tradycja związana z wodą w przestrzeni publicznej. Poprzez nasze działania nie pozwalamy mieszkańcom o niej zapomnieć. Staramy się, aby woda towarzyszyła im nie tylko w domu, ale także na spacerach, podczas uprawiania sportu oraz odpoczynku na świeżym powietrzu.

Od 2012 roku budujemy lub odtwarzamy różne elementy miejskiej architektury, które przynoszą mieszkańcom i turystom ochłodę w sezonie letnim (między innymi fontanny, zdroje, mgiełki, saturator). O gdańskiej wodzie mówimy także w kontekście zdrowego i aktywnego stylu życia (Bieg do źródeł) oraz w aspekcie historycznym i edukacyjnym (Gdański Szlak Wodociągowy). Wspieramy także projekty innych instytucji z zakresu edukacji, ekologii i dziedzictwa kulturalnego (CSR).

do góry